AnaSayfa
TED Hakkında       Organizasyon       Gönüllü Komiteler      
Gönüllü Komiteler

Gönüllü Komiteler

Türk Eğitim Derneği çatısı altında tamamı ile gönüllülük esasına dayalı yaklaşık 140 gönüllünün bulunduğu 10 komite yer almaktadır.

Bu Komiteler:

Gönüllüler Komitesi

Sosyal Hizmetler Komitesi

İletişim Komitesi

Meşale Komitesi

Kariyer Komitesi

Gelişim Komitesi

Eğitim Komitesi

Dayanışma Komitesi

Geleceğe El Ele Komitesi

Genç Işıklar Komitesi’dir.

 Gönüllü komiteler aşağıdaki amaçlarla faaliyetlerini yürütmektedir:

* Bireysel ve kurumsal ziyaretler yaparak Türk Eğitim Derneğini tanıtmak, kitleleri Türk Eğitim Derneğinin amaçları, hedefleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında kitleleri bilgilendirmek.

*Türk Eğitim Derneğinin eğitim alanındaki sivil inisiyatif olma bilinci ve sorumluluğu ile yapacağı sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak.

*Tam Eğitim Bursu için Türk Eğitim Derneği bünyesine, bireysel ve kurumsal yeni eğitim meşaleler kazandırmak.

*Burs fonuna kaynak yaratmak amacıyla faaliyetler ve sosyal aktiviteler düzenlemek.

*Türk Eğitim Derneği bursu ile eğitimlerini sürdüren ve mezun olan öğrencilerimizi profesyonel iş yaşamında hazırlayarak kişisel gelişim eğitimleri vermek, staj ve iş olanakları sağlamak.

* TED Okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerle Derneğin sosyal alandaki projelerine destek verici çalışmalar yürütmek.

* Burslu öğrenciler ile öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine destekte bulunan meşaleler (Eğitim Meşaleleri) arasındaki iletişim ve işbirliğini sağlamak ve artırmak.

* Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitimlerine devam eden öğrencilerin; fiziksel, ruhsal, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi için sosyal, sportif, kültürel alanlarda başarılı ve her yönden kendini geliştirmiş bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak.

 
 
M. Kemal Atatürk
 
 
 
 
Kurumsal
Araştırma ve Yayınlarımız


 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Kızılırmak Caddesi No: 8 Kocatepe / ANKARA • T : 0312 939 50 00 • F : 0312 417 53 02