AnaSayfa
TED Hakkında       Organizasyon       TEDMEM      
TEDMEM
TEDMEM,Türk Eğitim Derneğinin vizyon ve misyonu çerçevesinde 27 Kasım 2012 tarihide kurulan TEDMEM, eğitim sistemi için kanıta dayalı araştırma verisi, fikir, yayın ve proje üretip, sonuçlarını kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

Karar alıcılar, yöneticiler, öğretmenler, eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini değerli paydaşları olarak gören TEDMEM, gerçekleştirdiği etkinliklerle güncel eğitim sorunlarına ışık tutmanın ötesinde eğitim gündemini belirlemede de önemli bir rol oynamaktadır.

TEDMEM, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörlüğü ve Projeler Koordinatörlüğü olmak üzere teorik ve pratik zeminde birbirini tamamlayan iki birimden oluşmaktadır.
Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörlüğü'nün ana odağını ulusal ve uluslararası eğitim araştırmaları ve politikalar oluştururken; Projeler Koordinatörlüğü ülke çapında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesi, yürütülmesi ve proje sonuçlarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktan sorumludur.


Daha fazla bilgi almak için Tedmem linkine tıklayınız...
 
 
M. Kemal Atatürk
 
 
 
 
Kurumsal
Araştırma ve Yayınlarımız


 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Kızılırmak Caddesi No: 8 Kocatepe / ANKARA • T : 0312 939 50 00 • F : 0312 417 53 02