AnaSayfa
Global Compact      
Global Compact
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, 2000 yılında başlamış olan, iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını destekleyen gönüllü bir girişimdir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İnsan Hakları, İşgücü, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanlarında 10 temel ilkesi bulunmaktadır. Sözleşme’ye taraf olan kurumlar bu ilkeleri kurum stratejisi olarak benimseyeceklerine ve uygulamayı sürdüreceklerine dair taahhütte bulunurlar.

Türk Eğitim Derneği, kurulduğu 1928 yılından bu yana, gerek açmış olduğu okullarında kaliteli ve çağdaş eğitim vererek, gerek maddi yetersizlikler nedeniyle okuma olanağı olmayan çocuklarımıza eğitim olanağı sağlayarak, onları ülkesine faydalı bireyler olarak topluma kazandırarak eğitim alanında ülkemizin en köklü sivil inisiyatifi olmuştur.

Kurumsal vatandaşlık görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek ve ülkemizin gelecek sigortası olan çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması için yıllardır çalışan Türk Eğitim Derneği, taraf olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 evrensel ilkesinin kapsadığı konulara hassas bir biçimde yaklaşmakta ve bu ilkeleri kurumsal politikalarında uygulamaktadır. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz ilk İlerleme Bildirimi olan 2010 – 2011 yılı İlerleme Bildirimi’ni sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

İlerleme bildirimini tamamına ulaşmak için tıklayınız....  
 
M. Kemal Atatürk
 
 
 
 
Kurumsal
Araştırma ve Yayınlarımız


 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Kızılırmak Caddesi No: 8 Kocatepe / ANKARA • T : 0312 939 50 00 • F : 0312 417 53 02