AnaSayfa
10.000 Genç Meşale Nedir?
“10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” Kampanyası
Büyük Önder Atatürk tarafından kurulan Türk Eğitim Derneği, başlattığı “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasıyla Tam Eğitim Bursu vermektedir ve burs verdiği öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin üniversite sonuna kadar tüm eğitim masraflarını karşılamaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmekte ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu uygulamalar, Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarını mevcut burs uygulamalarından ayıran en önemli özelliklerdir. Tam Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanan öğrenciler, Türk Eğitim Derneği tarafından açılmış olan 30 okulda okumakta ve mezun olduktan sonra ülke genelindeki üniversitelerde eğitim almaktadır.

“10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” Tam Eğitim Bursu
• Öğrencilerin tüm eğitim, barınma (yatılı ise), servis, yemek, kitap-kırtasiye, giyim ve cep harçlıkları karşılanmaktadır.
• Öğrenciler önce TED okullarında mezun olduktan sonra da ülke genelindeki üniversitelerde eğitimlerine devam etmektedir.
• Bulunduğu ilde TED Okulu olmayan öğrenciler TED Karabük ve TED Polatlı Koleji'nde yatılı olarak okutulmaktadır.
• Tam Eğitim Bursu sisteminde, 2014-2015 öğretim yılı için öğrenci başı maliyet ortalama 13.500TL‘dir. Bu tutarın 4.500TL’si burs verenden alınmakta, öğrencinin geri kalan masrafları Dernek tarafından karşılanmaktadır.
• 2012–2013 öğretim yılı itibariyle eğitim hayatına Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Kapsamında devam eden öğrenci sayısı 622’dir.
• % 40’ı kız olan bu öğrencilerin %34’ü üniversite öğrencisidir. Tam Eğitim Burslu üniversite öğrencilerinin ise %48’i mühendislik fakültelerinde eğitimlerine devam etmektedir.

“10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” Tam Eğitim Bursu’nun diğer burslardan farkı
• Burs alabilmek ve/veya alınan bursun devam edebilmesi için, maddi olanakların yetersiz olmasının yanı sıra başarılı olunması da gerekmektedir.
• Burs alan öğrencinin, cep harçlığı dahil öğrencinin tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır.
• Öğrenci, başarılı olduğu sürece üniversite eğitiminin sonuna kadar sürekli burs alabilir.
• Psikolojik danışma ve rehberlik desteği ile öğrencinin gelişimi sürekli izlenir.
• Öğrencinin aile ortamından yeni okuluna sorunsuz geçişi ve sosyal adaptasyonu takip edilmektedir.
• Sadece akademik değil, kültürel ve sosyal gelişimi için de destek verilmektedir.
• Gerekli durumlarda ek ders desteği sağlanmaktadır.
• www.turkegitimdernegi.org.tr sitesinden özel şifre kullanılarak öğrencinin performans takibi yapılabilir.
• Türk Eğitim Derneği burs verdiği öğrencinin sadece eğitimine katkı sağlamamakta, eğitiminin tamamen üstlenmektedir.

Burs verilecek öğrenci seçimi nasıl yapılıyor?

Türk Eğitim Derneği burs vereceği öğrencileri seçmek üzere her yıl Tam Eğitim Bursu Sınavı’nı gerçekleştirir.

• Ülke genelinde valilikler aracılığı ile sınav duyurusu yapılır.
• 5-6-7-8. sınıfa devam eden öğrenciler başvuruda bulunur.
•Öğrencilerin en son bitirdikleri sınıfa ait karnesinde yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması gerekmektedir.
• Başvurusu kabul edilenler, Türk Eğitim Derneği tarafından açılan sınava girerler.
• Yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler Türk Eğitim Derneği uzmanları tarafından evlerinde ziyaret edilir. Öğrenci ve ailesi ile görüşmeler yapılır.
Yazılı sınavda başarılı olan ve ev ziyaretlerinde uygun bulunan öğrenciler Türk Eğitim Derneği’nden Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanırlar.

Eğitim alanında NEDEN Türk Eğitim Derneği?:
• Cumhuriyet ilke ve prensiplerine sahip çıkan, laik, demokrat, özgür düşünce yapısında, katılımcı, yaratıcı, yararlı, paylaşımcı ve mutlu bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak, Türkiye için en önemli yatırımdır.
• Kamuya mal olmuş güçlü, köklü, saygın ve eğitim konusunda ilk Sivil Toplum Kuruluşu ile proje ortağı olmak önemlidir.
• Türk Eğitim Sistemi’nin çağdaşlaşması için çaba sarf eden bir Sivil Toplum Kuruluşu’na katkıda bulunarak ülke geleceğine sahip çıkmak ayrıcalıktır.
• Şeffaf, sonuç odaklı ve sürekliliği sağlayan bir STK ile işbirliği yaparak ölçülebilir sonuçlar elde etmek büyük önem taşır.
• Türk Eğitim Derneği okullarının mezunları bugün İş Dünyasında yaygın bir şekilde büyük şirketleri yönetmekte ve Türk Eğitim Derneğinin tüm projelerine destek vermektedirler.
• Eğitime aktarılan kaynakların vergi muafiyeti vardır. (Türk Eğitim Derneği, 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek” statüsündedir.)
 
 
M. Kemal Atatürk
 
 
 
 
Kurumsal
Araştırma ve Yayınlarımız


 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Kızılırmak Caddesi No: 8 Kocatepe / ANKARA • T : 0312 939 50 00 • F : 0312 417 53 02