AnaSayfa
TED Hakkında       Organizasyon       Eğitim       
Eğitim

Eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığının temel amacı, ülkemizin farklı illerinde ve KKTC’de yer alan TED Okullarına, eğitim-öğretim alanında destek olmak ve eğitimin her alanında gelişmelerini sağlamaktır.

Eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı; yeni okulların TED misyonunu en iyi biçimde gerçekleştirebilecek bir eğitim öğretim anlayışı ve yapıyla kurulmasında ve mevcut okullarımızda eğitim öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde destekleyici bir rolü vardır. 

Bu çerçevede Eğitimden  sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür: 

 

  • Yeni okulların kuruluşunda fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, fiziki yapı, insan kaynakları ve eğitim öğretim programlarının planlanması
  • Okulların yönetsel ve eğitimsel süreçlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi
  • Yöneticilerin ve öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi
  • Eğitim öğretim uygulamalarında okullar arası işbirliği sağlanması ve birlikteliğin geliştirilmesi
  • Öğrencilerin akademik başarılarını ve bir bütün olarak gelişimlerini sağlamaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi
  • Yabancı dil eğitimi standardizasyonu kapsamında tüm okullardaki yabancı dil eğitim öğretim uygulamalarının izlenmesi, tüm okullarda izlenecek ortak bir yol haritasının belirlenmesi ve gerek yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek sağlayacak gerekse öğrencilerin akademik performanslarını geliştirecek çalışmaların yapılması
Eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bu çalışmalar kapsamında düzenli olarak okul ziyaretleri gerçekleştirmekte, yönetici ve öğretmenlerimize yönelik mesleki gelişim programları uygulamakta ve göreve yeni başlayacak öğretmenlere oryantasyon eğitimleri düzenlemektedir. Etkili bir destek ve işbirliği mekanizması oluşturabilmek amacıyla, okullarımızın eğitimsel ve yönetsel süreçleri ile ilgili veri tabanları oluşturmaktadır.

 
 
M. Kemal Atatürk
 
 
 
 
Kurumsal
Araştırma ve Yayınlarımız


 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Kızılırmak Caddesi No: 8 Kocatepe / ANKARA • T : 0312 939 50 00 • F : 0312 417 53 02