Türker Tola

"Bireysel mutluluğun, refahın ancak ve ancak toplumsal zeminde yaygınlık kazanmasıyla olabileceği ilkesine inanan Türk Eğitim Derneği, 2003 yılında, eğitim sistemimize ve eğitim-öğretim algımıza yepyeni bir bakış ve anlayış kazandıracak bir projeye, yani Tam Eğitim Bursu (TEB) projesine imza atmıştır. Bu proje, eğitim-öğretim algımıza dair olan birçok ezberi derinden sarsacak kadar dikkate değerdir. Çünkü ülkemizde elbette birçok kurum ve kuruluş çeşitli burslar vermiştir ya da hâlâ vermeye devam etmektedir. Fakat Tam Eğitim Bursu'nu diğer burslardan ayıran en mühim fark zannımca şudur: Türk Eğitim Derneği, verdiği bu burslarla yetişen çocukların ülkemizin geleceğini tayin etme noktasında önemli bir rol üstleneceğine olan inancını günden güne büyüterek bugün bir vizyon haline getirmiştir.

TED, ülkemizin geleceği anlamına gelen gençlerin 'siyasi manevra alanı' olarak kullanılmasının hepimiz adına ne denli büyük bir tehdit olduğunun farkına varmış ve bu önemli farkındalığı da tüm toplum nezdinde uyandırmanın gayreti içine girmiştir. Sosyal adaletin ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ana dinamiğini eğitim-öğretim olarak yorumlayan TED ailesi, artık ülkemizde eğitimle ilgili olarak birtakım ezberlerin bozulması gerektiğinin altını çizmektedir. Yaptığı tüm çalışmaların, yürüttüğü tüm kampanyaların ardındaki esas felsefe bence budur.

Bugün artık herkesin sorunu haline gelmiş olan üniversite sınav sistemini ele alan 'Hayat=180dk?' kampanyası Türkiye'de Üniversiteye Giriş Sistemi Araştırması ve Çözüm Önerileri adı altında yayımlanan önemli rapor, Uluslararası Eğitim Forumu'nun alt başlığı olarak belirlenen 'Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri', '10 Bin Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye' ve buna benzer tüm çalışmalar göstermiştir ki Türkiye tüm dinamikleriyle eğitim sistemini yeniden yapılandırılmalıdır. Ve Türk Eğitim Derneği bu yapılandırmanın anahtarını üzerinde iyi çalışılmış dünya ve ülke gerçeklerini göz önünde bulunduran bir Ulusal Program olarak belirlemiştir.

Türk Eğitim Derneği, eğitim ve öğretimin sadece imkânı olanların faydalandığı lüks bir unsur olmaktan çıkıp sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak tüm yurttaşların kolayca ulaşabildiği bir süreç haline gelmesi adına mücadelesini yürütmektedir ki bu da Türk Eğitim Derneği'nin sadece kolejleri olan bir kuruluş değil ülkesinin geleceği konusunda sorumluluk duyan bir sivil toplum örgütü olduğunun açık bir kanıtıdır.

2003 yılında ülkemizin dört bir yanından seçilen 40 öğrenci ile yola çıkılan Tam Eğitim Bursu Projesi'nin ölçeğini 7 yılda tam 250 kat büyüterek 10 BİN öğrenci hedefini artık kendisi için bir ana gündem maddesi olarak benimsemiştir.

TED Genel Başkanı Sn. Selçuk Pehlivanoğlu, bu projenin uygulanması durumunda Türkiye'de kademeli olarak 2 milyon çocuğun iyi bir eğitim alma şansına sahip olacağını bildirmiştir. Öyle zannediyorum ki bu proje ülkemizin 2000'li yıllardaki en önemli toplumsal atılımı olmaya aday bir projedir.

Türk Eğitim Derneği gibi geleneğini oluşturmuş, tecrübeleriyle bugün ülkemizde eğitim konusunda artık bir ekol ve söz sahibi olma payesine ulaşmış bir kurumun çatısı altında bulunmaktan dolayı elbette gururluyum. Fakat bunun yanı sıra 'Tam Eğitim Bursu' Projesi ile hayatına yepyeni bir yön çizip üniversite eğitimini de bu bursla tamamlamak üzere olan bir öğrenci olarak çok ciddi sorumluluklarımın da olduğunun farkındayım. Kendi geleceğini kurabilmeyi böyle bir projeye borçlu olan biri olarak kanaatim şudur ki vefa duygumun görev bilincine dönüşmesi zaruridir. Aksi takdirde Tam Eğitim Bursu projesinin ruhundan ve bilincinden uzaklaşılmış olur."

Türk Eğitim Derneği Antalya Kampı, 3 Şubat 2010

 TED Üniversitesi Yerleşkesi, Ziya Gökalp Caddesi No:47 H Blok Kolej Ankara • Telefon: (+90 312) 418 06 14, 417 42 02 • Fax: (+90 312) 417 53 65
Her hakkı saklıdır. © Türk Eğitim Derneği