AnaSayfa
Sıkça Sorulan Sorular

Türk Eğitim Derneği ne zaman nasıl kuruldu?

Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928’de kuruldu. Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925'de TBMM’nin açılış konuşmasında, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Derneğimiz, bu temel vizyon doğrultusunda, 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek” statüsü edinerek; 1946 yılından itibaren “Türk Eğitim Derneği” adı altında eğitim alanındaki çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Kurucuları kimlerdir?

Türk Eğitim Derneği, Büyük Önder Atatürk’ün önderliğinde dönemin başbakanı, dokuz bakan, iki yüz elli milletvekili, Genel Kurmay Başkanı ve 2. Başkanı, iki Danıştay üyesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve aynı bakanlığın on iki genel müdürü, üniversite rektörü ve on dekan, iki bakanlık genel müdürü, bir iş adamı ve bir gazeteci tarafından kurulmuştur.

Kuruluş amaç ve hedefleri neler?

Derneğin amaçları ilk Tüzük'ünde 3 maddede açıklanıyordu:

 • Ülke içinde ve dışındaki eğitim merkezlerinde Türk öğrencilere özel yurtlar kurmak ve yönetmek
 • Maddi olanağı olmayan zeki ve çalışkan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için koşullar dahilinde destek olmak
 • Türk çocuklarını yabancı okullara başvurma mecburiyetinden kurtaracak okullar kurmak ve Derneğin amaçları doğrultusunda yayın yapmak

Türk Eğitim Derneğinin amaç ve çalışma alanları zamanla ihtiyaç ve koşullara paralel olarak gelişmiş ve genişlemiştir:

 • Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak
 • Gerek yurt içinde, gerek yabancı ülkelerde bulunan eğitim merkezlerinde Türk öğrencileri için yurtlar kurmak
 • Türk çocukları için yurt içinde ve yabancı ülkelerde dil öğretimini öngören okullar ve her çeşit kurslar açmak
 • Türk çocuklarının ulusal, sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerinde daha yüksek nitelikler kazanmalarını sağlamak
 • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek
 • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak
 • Eğitime katkıda bulunmak amacı ile yurtiçinde ve yabancı ülkelerde üniversite ve her türlü öğrenim kurumları açmak.

 

Derneğin şu andaki yöneticileri kimlerdir? Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleri nasıl seçiliyor?

Türk Eğitim Derneğinin Yönetim Kurulu, seçimle gelen 11 kişiden oluşur. İsimlerle ilgili http://www.ted.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFEC596974C97DC28D adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Türk Eğitim Derneğine kayıtlı üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen Genel Kurul’da seçim yapılmaktadır. Belirlenen 11 Yönetim Kurulu Üyesi kendi aralarından Genel Başkanı seçmektedir. 3 yılda bir seçim yapılmaktadır.

Kurum olarak siyasi bir duruşunuz var mı?

Türk Eğitim Derneği, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Derneğe yüklediği misyon doğrultusunda; çağdaş, yüksek nitelikli gençler yetiştirmektedir. Dernek, iyi eğitimli bir nesil yetiştirmek amacıyla, siyasi gruplardan uzak bir biçimde tarafsız olarak görüş bildirir ve duruş alır.
Bu durum, Dernek Tüzüğünde Çalışma İlkeleri: MADDE 4 – Türk Eğitim Derneği, çalışmalarında Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı kalmayı başlıca ödev bilir ve politika ile uğraşmaz. şeklinde açıkça belirtilmiştir.

Türk Eğitim Derneği’nin sivil toplum kuruluşu olarak yürüttüğü çalışmalar nelerdir?

Türk Eğitim Derneği bir sivil inisiyatif olarak, eğitim sistemindeki sorunları belirleme ve çözüm önerileri sunmanın ötesinde, çözümlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini de eğitim alanındaki uygulamaları ile gösteren bir kurumdur. Ülkemizin acil eğitim sorunlarına yapıcı bir yaklaşımla, yenilikçi çözümler geliştirmek, vurguladığımız hususlar arasında yer almaktadır. Bu amaçla, 2012 yılında düşünce kuruluşu TEDMEM kurulmuştur. TEDMEM'in misyonu, kanıta dayalı veri üreterek, yenilikçi ve işe yarayan eğitim politikaları geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak ve bu suretle "eğitimin vazgeçilmezliği” algısını toplumda güçlendirmektir.

Türk Eğitim Derneği’nin yarınlar için hedefleri neler?

•    Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve ülkenin yetenekli çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla, en fazla sayıda öğrenciye, üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs veren sivil toplum örgütü olmak.
•    Okullarında dünya standartlarında kaliteli öğretim programları oluşturarak, eğitim öğretim de iyi uygulama örnekleriyle lider bir kurum olmak.
•    Okullarını ülke genelinde yaygınlaştırarak, özel eğitimde Türkiye'nin en güçlü kurumu olmak.
•    Uluslararası alanda eğitim işbirlikleri oluşturarak, yurtdışında çeşitli düzeylerde okullar açmak ve faaliyet alanında uluslararası düzeyde söz, ilgi ve otorite sahibi olmak.
•    Kalitesini, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi yükseköğretim alanına da taşıyarak, açacağı üniversite ile bilimsel etkinlik seviyesi bakımından dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek.
•    Eğitim politikaları ve uygulamaları ile ilgili konularda AR-GE çalışmaları ile Türk Eğitim Sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında etkin bir role sahip olmak.  
•    Eğitim alanında öncü girişimlerine devam ederek, alanında saygın ve lider konumda faaliyet göstermek

Türk Eğitim Derneği burs sistemi nasıl yürütülüyor?

Türk Eğitim Derneği, kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 48.000 öğrenciye burs olanağı sağlamıştır. 2003 yılından itibaren başarılı ancak ekonomik yetersizlikler yaşayan öğrencilere “Tam Eğitim Bursu” vermektedir. Tam Eğitim Bursu (TEB) sistemi, öğrencinin ilköğretimden üniversite hayatının sonuna kadar tüm eğitim masraflarını kapsamaktadır. Ayrıca öğrencinin kırtasiye, servis, cep harçlığı, barınma, giyim vb. giderleri de karşılanmaktadır. Tam Eğitim Bursu ile öğrencilerin sadece eğitimine katkı sağlanmamakta, tüm eğitimleri üniversite sonuna kadar üstlenilmektedir. Bu benzersiz özelliğiyle, ülkemizdeki diğer burslar ayrılmaktadır.

Burs verilecek öğrenciler nasıl seçiliyor?

 • Ülke genelinde valilikler aracılığı ile duyuru yapılır.
 • 4- 5-6-7-8- sınıfa devam eden öğrenciler sınava (Tam Eğitim Bursu Sınavı) alınır.
 • Fakirlik belgesi olan çocukların, en son bitirdikleri sınıfa ait karnesinde yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması halinde başvurusu kabul edilir.
 • Başvurusu kabul edilen öğrenciler, Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından açılan sınava girerler.
  Kazanan öğrenciler mülakata tabi tutulur.
 • Ev ziyaretleri ile ailelerin sosyo-ekonomik durumlarının burs kriterlerine uygunluğu kontrol edilir. Başvuruları onaylanan öğrenciler, Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanır.

Gerçekten başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere mi burs veriliyor, nasıl emin olabilirim?

Türk Eğitim Derneği, 1928 yılından bu yana eğitim sektöründe hizmet sunan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz her yıl düzenli olarak denetlenmektedir ve burs programı şeffaflık ilkesi gözetilerek yürütülmektedir. Eğitim Meşalelerimiz, burs verdikleri öğrencilerin www.ted.org.tr sitesinden özel şifre kullanarak takibini yapabilmekte ve istenildiği takdirde öğrencilerle tanışma olanağına da sahip olabilmektedirler.

TED Okullarında okuyan öğrenciler Türk Eğitim Derneği Sınavına girebilir mi?

Türk Eğitim Derneğine bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler, burs sınavına girememektedir.

Burs sisteminin yürütülmesi için kullanılan kaynaklar nelerdir?

Türk Eğitim Derneği Burs Sistemi, bireysel ve kurumsal bağışlar, gerçekleştirilen etkinliklerden sağlanan gelirler (Cumhuriyet Balosu vb.) ve Çelenk Hizmetleri, TED Çikolatası gibi ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin burs fonuna aktarılması yoluyla elde edilen kaynaklarla sürdürülmektedir.  Tam Eğitim Bursu alan bir öğrencinin yıllık ortalama maliyeti 13.500 TL’dir. Bu tutarın 4.500 TL’si bağışçıdan alınmakta, geri kalan kısmı ise Dernek tarafından karşılanmaktadır.

Bağış yapmak için neden Türk Eğitim Derneği’ni tercih etmeliyim, TED Bursunun diğer burslardan farklılıkları neler?

Burs sistemimizi diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran özellik çeşitlilik ve süreklilik esasına dayanmasıdır.

 • Öğrencilerin tüm eğitim, barınma (yatılı ise), servis, yemek, kitap-kırtasiye, giyim ve cep harçlıkları karşılanmaktadır. 
 • Öğrenciler TED Okullarında eğitimlerine devam etmektedir.
 • Burs alabilmek ve/veya alınan bursun devam edebilmesi için, maddi olanakların yetersiz olmasının yanı sıra başarılı olunması ilk koşuldur.
 • Öğrenci, başarılı olduğu sürece üniversite eğitiminin sonuna kadar sürekli burs alabilmektedir.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik desteği ile öğrencinin gelişimi sürekli izlenmektedir.
 • Öğrencinin aile ortamından yeni okuluna sorunsuz geçişi ve sosyal adaptasyonu takip edilmektedir.
 • Sadece akademik değil, kültürel ve sosyal gelişimi için de destek verilmektedir.
 • Gerekli durumlarda ek ders desteği sağlanmaktadır.
 • http://burs.ted.org.tr sitesinden özel şifre kullanılarak öğrencinin performans takibi yapılabilmektedir.

 

 

 

TED zaten zengin bir kurum değil mi, neden bağış topluyor?

Türk Eğitim Derneğinin sadece “kolej” olarak algılanmasından dolayı böyle bir soru sorması son derece doğaldır. Oysaki bazı basın mensuplarının deyimiyle Türk Eğitim Derneğini günümüzün “Robin Hood’u” olarak düşünebiliriz. Türk Eğitim Derneği, kendisine bağlı Okullarından kendilerine aktarılan kaynağı sivil toplum çalışmaları için kullanmakta ve daha çok “başarılı ama maddi olanakları yeterli olmayan” öğrenciye ulaşmak, ülkemizin eğitim alanındaki sorunlarına yönelik araştırmalar yaparak çözüm önerilerini sunmak için bağış toplamaktadır. Bugün Tam Eğitim Bursu ile okuyan bir öğrencinin bir yıllık eğitim bedeli 13.500 TL’dir. Türk Eğitim Derneği bu bedelin 4.500 TL’sini bağışçılardan almakta; geri kalan kısmını ise kendisi karşılamaktadır.

Burs sistemindeki çocukların hangi TED okullarında eğitim göreceklerine nasıl karar veriliyor?

Türk Eğitim Derneğinden burs almaya hak kazanan öğrenciler, bulundukları şehirdeki TED Okulunda eğitimlerini sürdürürler. Bulundukları ilde TED Koleji olmayan öğrenciler ailelerinin onay vermesi durumunda TED Karabük (Kız-Erkek) ve TED Polatlı (Erkek) Kolejlerinde yatılı olarak okutulmaktadır.

Burslu öğrenciler TED okullarında eğitimlerini sürdürürken diğer öğrencilerle aralarındaki sosyal farklılıkların öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne nasıl geçiliyor?

Burslu öğrencilerimizin uyum ve gelişim süreçleri Türk Eğitim Derneği Uzman Psikologları tarafından TED okullarındaki rehberlik servisleri ile koordineli olarak takip edilmektedir.  Psikolojik danışma ve rehberlik desteği ile öğrencinin akademik, ruhsal ve kültürel gelişimi sürekli izlenmektedir.

Burslu öğrencilerin ailelerine de danışmanlık hizmeti veriliyor mu?

Öğrencilerin aile ortamından yeni okuluna sorunsuz geçişi ve sosyal adaptasyonu takip edilmektedir. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Burslu Öğrenciler Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirilerek, öğrencilerimizin aileleri ile görüşülmektedir. Eğitimleri boyunca burslu öğrencilerimizin gelişim süreçleri ailelerle işbirliği içinde takip edilmektedir.

Burs alan öğrenciler TED okullarında eğitim almaya başlayınca İngilizce eğitimi sorun olmuyor mu?

Öğrencilere İngilizce seviyelerine göre eğitim verilmektedir.

Üniversite öğrencilerine de burs veriliyor mu?

Türk Eğitim Derneğinin verdiği Tam Eğitim Bursundan yararlanabilmek için açılan sınava 5-6-7-8-9. sınıfa devam eden öğrenciler başvurabilmektedir. TED Okullarında Tam Eğitim Bursu ile eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin üniversite sınavını kazanmaları durumda üniversite eğitimleri boyunca da bursları sürdürülmektedir. Ancak burslu öğrencilerimiz dışındaki üniversite öğrencilerine yönelik burs programımız bulunmamaktadır.

Türk Eğitim Derneği Burs Programına nasıl destek olabilirim?

Türk Eğitim Derneği burs sistemine bireysel ya da kurumsal olarak öğrencilerimizin eğitim giderlerinin bir kısmını üstlenerek destek olabilirsiniz.

 • Havale yapabilirsiniz: 

Yapı Kredi Bankası IBAN TR45000070100000006946958
Finansbank IBAN TR680011100000000024712168

 • www.ted.org.tr sayfasından online bağış yapabilirsiniz.
 • Başvuru formunu doldurarak 0 (312) 418 53 02’ye faks çekebilirsiniz.

Kurumsal destek vermek istememiz halinde izlenen prosedür nedir? Bize neler vaat ediyorsunuz?

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinizi eğitim alanında gerçekleştirmek istiyorsanız, en az 10 öğrenciye Tam Eğitim Bursu desteği vererek Kurumsal Eğitim Meşalemiz olabilir; Denizbank, Finansbank, Ortadoğu Rulman Sanayii’nin yaptığı gibi yüzlerce çocuğun eğitim hayatını aydınlatabilirsiniz.

§
Bronz Meşale Minimum 10 Adet Tam Eğitim Bursu
§Gümüş Meşale Minimum 20 Adet Tam Eğitim Bursu
§Altın Meşale Minimum 30 Adet Tam Eğitim Bursu

Kurumsal işbirliği yapılan firmalar ile yürütülen projeler, Türk Eğitim Derneği web sayfası
www.ted.org.tr adresinden duyurulmaktadır. Kurumsal işbirliği içinde olduğumuz firmalarla yürütülen çalışmaların duyuruları Türk Eğitim Derneği Ailesi içinde yer alan tüm kişi ve kurumlara (yaklaşık 35.000 kişi) mailing ve SMS gönderimi yoluyla yapılmaktadır. 

Burs vermemiz halinde vergi indiriminden yararlanabiliyor muyuz?

Eğitime ayrılan kaynakların vergi muafiyeti vardır. Türk Eğitim Derneği “Kamuya Yararlı Dernek” statüsündedir. Bu nedenle yapılacak bağışlar gider matrahından düşülebilmektedir.

Kişi olarak destek vermek istersem nasıl bir yol izleniyor?

İsterseniz bir kişi isterseniz grup halinde meşale yakabilirsiniz. Bireysel olarak 10 ay boyunca 450 TL ödeyebilir ya da aşağıdaki örneklerde olduğu gibi grup halinde bir araya gelerek kıvılcımlardan meşale yakarak destek verebilirsiniz.

     1 Kişi X 4500 TL
     2 Kişi X 2250 TL/Yıl
     3 Kişi X 1500 TL/Yıl
     5 Kişi X 900 TL/Yıl
    10 Kişi X 450 TL/Yıl

Eğitimine destek verdiğiniz öğrencinin sosyal ve akademik gelişimini size verilen kullanıcı adı ve şifre ile http://burs.ted.org.tr  web adresinden takip edebilirsiniz. (6. sınıftan itibaren burs almaya başlayan bir öğrencinin üniversite eğitimi sonuna kadar yaklaşık 11 yıl boyunca desteklenmesi hedeflenmektedir.) 

Kredi kartımla ödeme yapabilir miyim?

Hem kredi kartı ile hem de havale ile ödeme yapılabilmektedir.

Burs bağışını taksitle yapabilir miyim?

Bağışlar kredi kartından tek çekimle yapılabileceği gibi 3 – 6 ve 10 taksit seçenekleri de bulunmaktadır. 450 TL ve üzeri bağışlar taksitlendirilmektedir.

Kırtasiye ürünleri ya da kıyafet bağışında bulunabilir miyim?

Şu an için böyle bir uygulamamız yoktur, ancak zaman zaman bu tip yardım kampanyaları yapılmaktadır. (örneğin 50.000 Çocuğa Yardım Kampanyası).Kampanya ve içeriği web sitemizde duyurulmakta, aynı zamanda basın çalışmaları ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Burs verdiğim öğrencinin gelişimini nasıl takip edebilirim? Öğrenciyle tanışabilir miyim?

Tam Eğitim Bursu sisteminde, öğrenciler Eğitim Meşaleleri (bağışçısı) ile eşleştirilmektedir. Eğitim Meşalesi kendisine verilen özel şifre ile öğrencilerin ders durumu, sosyal uyumları ile ilgili  http://burs.ted.org.tr internet adresinden bilgi alabilmektedir. Her dönem sonunda öğrencilerin başarı belgeleri bağışçılara gönderilmekte ve istenildiği takdirde Eğitim Meşalesi desteklediği öğrenci veya öğrenciler ile tanışabilmektedir.

10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye Kampanyası nedir?

“10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” Kampanyası, başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencilere “Tam Eğitim Bursu” sağlamak amacıyla kurgulanmıştır. Kampanya çerçevesinde bağış toplanarak 10.000 öğrencinin tam eğitim bursundan faydalanması hedeflenmiştir. Biz Türk Eğitim Derneği olarak, eğitim konusunda seferberlik yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Tüm çocukları aynı düzeyde eğitmenin olanaksızlığının farkında olarak gerçekleştirebileceğimiz hedefler koymak istedik. Çünkü biliyoruz ki, 10.000 çocuğu eğitebilirsek 2 milyon kişiyi etkileyebiliriz.

Çalışmalarınız denetleniyor mu?

Türk Eğitim Derneği, kamuya yararlı dernek olması nedeniyle Dernekler Mevzuatı çerçevesinde 2 yılda bir T.C. İçişleri Bakanlığı Dernek Denetçileri tarafından çok detaylı bir şekilde denetlenmektedir. Türk Eğitim Derneği aynı zamanda Dernek Genel Kurulunda seçilen Denetleme Kurulu Organı tarafından iç denetim olarak her ay mali ve hukuki anlamda faaliyetleri düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca Dernek ve iktisadi işletmeleri, Uluslararası Bağımsız Denetim Şirketleri tarafından da denetlenmektedir.

Ülke genelinde kaç TED Okulu var?

Bugün ülke genelinde 38 okulu  ve TED Üniversitesi  bulunmaktadır. Tüm Okullarımızın, eğitim öğretim yönetimi Türk Eğitim Derneğine aittir.

TED Okullarının kurulma amaç ve hedefleri nelerdir?

Türk Eğitim Derneğinin kuruluş amaçlarından biri de Türk çocuklarını yabancı okullara başvurma mecburiyetinden kurtararak yabancı dilde eğitim verecek, kurucumuz Büyük Önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, Cumhuriyete bağlı, her alanda çağdaş vatandaşlar yetiştirecek okullar kurmaktır.

Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar?

Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inanır ve Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için;

 • okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek,
 • maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek

 amacıyla okullar açar. Planlı bir büyüme ile 10 yıl içinde 81 ilde TED Okulu açılması hedeflemektedir.

TED Okullarında nasıl bir eğitim-öğretim anlayışı uygulanıyor?

Türk Eğitim Derneği Okulları, yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan bir eğitim öğretim anlayışıyla;

 • Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
 • Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,
 • En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
 • Yüksek ahlaklı,
 • Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Çevreye duyarlı,
 • Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
 • Bilimsel düşünen,
 • Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
 • İletişim becerileri kazanmış,
 • Özgüveni yüksek,
 • Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,
 • İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş,
 • Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
 • Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip

bireyler yetiştirir.

Ülkemizin farklı bölgelerinde hizmet veren TED okullarındaki eğitim sistemi nasıl denetleniyor?

Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından yapılan ziyaretlerde okullarda verilen eğitim öğretim hizmetinin, Türk Eğitim Derneği ilkelerine ve kriterlerine uygunluğu çeşitli başlıklarda denetlenmektedir.

Yurt dışında TED okulları kurulacak mı?

Türk Eğitim Derneğinin Ana Tüzük’ünde de yer alan Derneğin çalışma konu ve amaçları arasında “Türk çocukları için yurt içinde ve yabancı ülkelerde dil öğretimini öngören okullar ve her çeşit kurslar açmak” maddesi yer almaktadır. Bu doğrultuda hareket eden Türk Eğitim Derneği, yurt dışında TED Okulları açmayı planlamaktadır.

TED Üniversitesi ne zaman kuruldu?

TED Üniversitesi (TEDÜ), eğitim hayatına 2012 yılında TED Ankara Koleji'nin Ankara Kolej semtindeki binalarında öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2016 yılında vermiştir.

Üniversitede hangi bölümler var?

Eğitim Fakültesi
•Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
•Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
•Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
•Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi
•Temel Bilimler Birimi
•Psikoloji Bölümü
•Sosyoloji Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
•Ekonomi Bölümü
•İşletme Bölümü
•Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Mimarlık Fakültesi
•Mimarlık Bölümü
•Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Mühendislik Fakültesi
•Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
•Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
•Endüstri Mühendisliği Bölümü
•İnşaat Mühendisliği Bölümü
•Makine Mühendisliği Bölümü

İngilizce Dil Okulu

Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
•Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programı (Türkçe)

Fen Bilimleri Enstitüsü
•Mühendislik Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programı (İngilizce)
•İnteraktif Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Öğretim Programı
•Uygulamalı Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilimler Enstitüsü
•Gelişim Odaklı Klinik Çocuk Ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı 
Üniversite ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.tedu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
M. Kemal Atatürk
 
 
 
 
Kurumsal
Araştırma ve Yayınlarımız


 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Kızılırmak Caddesi No: 8 Kocatepe / ANKARA • T : 0312 939 50 00 • F : 0312 417 53 02