Türk Eğitim Derneği; sosyal sorumluluk bilinciyle eğitim alanında okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm boyutlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla özgün projeler üretir, uygular ve yönetir. Sivil toplum kuruluşu kimliğiyle geliştirdiği ve yürüttüğü projelerin temelinde iki amaç bulunmaktadır:

- Çocukların sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek

- Eğitim hayatlarına maddi ve bilimsel katkılarda bulunmak

Bu noktadan hareketle, Türk Eğitim Derneği, misyonu ve vizyonuyla uyumlu tüm kişi ve kuruluşlarla proje fırsatlarını görüşmeye ve işbirliği yapmaya açıktır.

 • Genç İnovatif Girişimcilik Projesi

 • Sanal Sınıf Projesi

 • Türk Gençliği İngilizce Ögreniyor - TYLE Projesi

 • Access Sosyal Sorumluluk Projesi

 • Access, Access Mezunları ve TYLE Yaz Kampları

 • Access Sınıf Dışı Etkinligi

 • Jean Monnet Burs Programının Devamı Teknik Destek Projesi

 • Geleceğin Sınıfı Projesi

 • Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi - Başarı Her Yerde Projesi

 • Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi

 • Eşit Bir Gelecek Projesi

 • Öyküleriyle Türkülerimiz Yarışması

 • Eğitimle Sağlıklı Gelecek