Adı – Soyadı Görevi
İsmet İnönü Başbakan
Dr.Refik Saydam Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
M.Abdülhalik Renda Milli Savunma Bakanı
Şükrü Saraçoğlu Maliye Bakanı
Fuat Ağralı İstanbul Milletvekili
Muhlis Erkmen Bursa Milletvekili
Faik Öztrak Tekirdağ Milletvekili
General Kâzım Özalp Meclis Başkanı
M.Esat Bozkurt Adalet Bakanı
İhsan Pehlivanlı Ankara Milletvekili
Şakir Kınacı Ankara Milletvekili
Sami Gölgeçen Ankara Milletvekili
Haydar Çerçel Afyon Milletvekili
Ruşen Eşref Afyon Milletvekili
Ahmet Saki Antalya Milletvekili
Dr.Cemal Tunca Antalya Milletvekili
Emin Fikri Aydın Milletvekili
Dr.Reşit Galip Aydın Milletvekili
Mazhar Germen Aydın Milletvekili
Mithat Aydın Aydın Milletvekili
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Balıkesir Milletvekili
Emin Bey Balıkesir Milletvekili
Hayrettin Karan Balıkesir Milletvekili
Sadık Bey Balıkesir Milletvekili
Osman Niyazi Burcu Balıkesir Milletvekili
Ali Şuuri Balıkesir Milletvekili
Fahrettin Tiritoğlu Balıkesir Milletvekili
Mehmet Cavit Balıkesir Milletvekili
Şair Mehmet Akif Balıkesir Milletvekili
Halit Bayrak Bayazıt Milletvekili
İbrahim Çolak Bilecik Milletvekili
Rasim Bey Bilecik Milletvekili
Muhittin Nami Bitlis Milletvekili
Cevat Abbas Gürer Bolu Milletvekili
Dr.Emin Cemal Suda Bolu Milletvekili
Falih Rıfkı Atay Bolu Milletvekili
Salih Vahit Burdur Milletvekili
Mustafa Şeref Özkan Burdur Milletvekili
Asaf Daras Bursa Milletvekili
Ahmet Münir Bursa Milletvekili
Esat Sağay Bursa Milletvekili
Dr.Refik Güranlı Bursa Milletvekili
Dr.Şefik Bey Bursa Milletvekili
Refet Cantez Bursa Milletvekili
Senih Bey Bursa Milletvekili
General Avni Bey Cebelibereket Milletvekili
Samih Rıfat Çanakkale Milletvekili
Şükrü Yaşın Çanakkale Milletvekili
Ziya Gevher Etili Çanakkale Milletvekili
Rifat Üner Çankırı Milletvekili
Talat Onay Çankırı Milletvekili
Asım Us Çoruh Milletvekili
İsmail Hakkı Alpsar Çorum Milletvekili
Dr.Mustafa Cantekin Çorum Milletvekili
Ziya Bey Çorum Milletvekili
İsmet Eker Çorum Milletvekili
Haydar Rüştü Ökten Denizli Milletvekili
Dr.Kazım Samanlı Denizli Milletvekili
Mazhar Müfit Kansu Denizli Milletvekili
Necip Ali Küçüka Denizli Milletvekili
Yusuf Başkaya Denizli Milletvekili
İshak Refet Diyarbakır Milletvekili
Zekai Apaydın Diyarbakır Milletvekili
Hasan Hayri Edirne Milletvekili
Zeki Mesut Alsan Edirne Milletvekili
Şakir Kesebir Edirne Milletvekili
Faik Kaltakkıran Edirne Milletvekili
Hüseyin Bey Elazığ Milletvekili
Naki Yücekök Elazığ Milletvekili
Saffet Arıkan Erzincan Milletvekili
Abdülhak Fırat Erzincan Milletvekili
Aziz Samih İlter Erzincan Milletvekili
Tahsin Uzer Erzurum Milletvekili
Asım Bey Erzurum Milletvekili
Aziz Akyürek Erzurum Milletvekili
Nafiz Dumlu Erzurum Milletvekili
Nafi Atuf Kansu Erzurum Milletvekili
Necip Asım Erzurum Milletvekili
Emin Sazak Eskişehir Milletvekili
Dr.General İsmail Bey Eskişehir Milletvekili
Sait Bey Eskişehir Milletvekili
Ali Ulvi Eskişehir Milletvekili
Rahmi Köken Ticaret Bakanı
Ahmet Remzi Göres Gaziantep Milletvekili
Ali Cenani Gaziantep Milletvekili
Ali Kılıç Gaziantep Milletvekili
Hakkı Tarık Us Giresun Milletvekili
Kazım Okay Giresun Milletvekili
Hacim Muhittin Çarıklı Giresun Milletvekili
Cemal Hüsnü Gümüşhane Milletvekili
Hasan Rehmi Ataç Gümüşhane Milletvekili
Halil Nihat Boztepe Gümüşhane Milletvekili
Emin İnankur İçel Milletvekili
Hakkı Saydam İçel Milletvekili
Ali Müfit Yeğena İçel Milletvekili
Yusuf Akçura İstanbul Milletvekili
İhsan Sökmen İstanbul Milletvekili
Ahmet Rasim İstanbul Milletvekili
Edip Seyer Tör İstanbul Milletvekili
Tevfik Kâmil İstanbul Milletvekili
General Süreyya Bey İstanbul Milletvekili
Hamdullah Suphi Tanrıöver İstanbul Milletvekili
Haydar Bey İstanbul Milletvekili
Tuğamiral H.Şinasi Erol İstanbul Milletvekili
Nurettin Ali İstanbul Milletvekili
Ahmet Enver Adakan İzmir Milletvekili
Hüseyin Bey İzmir Milletvekili
Osman Zade Hamdi İzmir Milletvekili
Mahmut Celâl Bayar İzmir Milletvekili
Münir Akkaya İzmir Milletvekili
Hâkim Rıza Isparta Milletvekili
Mükerrem Ünsal Isparta Milletvekili
Ahmet Ağaoğlu Kars Milletvekili
Halit Onaran Kars Milletvekili
Dr.Sadrettin Bey Kars Milletvekili
Refik Bey Kastamonu Milletvekili
Ahmet Hilmi Kalaç Kayseri Milletvekili
Hasan Ferit Perker Kayseri Milletvekili
Dr.Burhanettin Bey Kayseri Milletvekili
Dr.Halit Bey Kayseri Milletvekili
Reşit Özsoy Kayseri Milletvekili
Dr.Fuat Umay Kırklareli Milletvekili
Şevket Ödül Kırklareli Milletvekili
Mehmet Nahit Kerven Kırklareli Milletvekili
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli Milletvekili
Reşit Bey Kocaeli Milletvekili
Selâhattin Yargı Kocaeli Milletvekili
Cevdet Barlas Kütahya Milletvekili
İsmail Hakkı Mumcu Kütahya Milletvekili
Recep Peker Kütahya Milletvekili
Nuri Conker Kütahya Milletvekili
Niyazi Asım Kütahya Milletvekili
Ahmet Hamdi Erkmen Konya Milletvekili
Tevfik Fikret Sılay Konya Milletvekili
Refik Koraltan Konya Milletvekili
Fuat Gökbudak Konya Milletvekili
Kâzım Hüsnü Konya Milletvekili
Naim Hazım Onat Konya Milletvekili
Mustafa Uluşan Konya Milletvekili
Nevzat Tandoğan Konya Milletvekili
Musa Kâzım Konya Milletvekili
Dr.Hilmi Ortaç Malatya Milletvekili
Fazıl Berk Malatya Milletvekili
Abdulmuttalip Öker Malatya Milletvekili
Mahmut Nedim Zapçı Malatya Milletvekili
Vasıf Çınar Malatya Milletvekili
Bahri Bey Manisa Milletvekili
Dr.Sami Uzel Manisa Milletvekili
Âkif Bey Manisa Milletvekili
Osman Erçin Manisa Milletvekili
Kâni Karaosman Manisa Milletvekili
Kemal Bey Manisa Milletvekili
Ahmet Sabri Torak Manisa Milletvekili
Mustafa Fevzi Manisa Milletvekili
Yaşar Özey Manisa Milletvekili
Mithat Alam Maraş Milletvekili
İrfan Ferit Alpaya Mardin Milletvekili
Ali Rıza Ertem Mardin Milletvekili
Yakup Kadri Mardin Milletvekili
Ali Nazmi Muğla Milletvekili
Nuri Tuna Muğla Milletvekili
Yunus Nadi Muğla Milletvekili
Halit Mengi Niğde Milletvekili
Ata Bey Niğde Milletvekili
Galip Bey Niğde Milletvekili
Fayık Soylu Niğde Milletvekili
Hamdi Yalman Ordu Milletvekili
Recai Bey Ordu Milletvekili
Esat Özoğuz Rize Milletvekili
Atıf Tüzün Rize Milletvekili
Ali Zırh Rize Milletvekili
Fuat Bulca Rize Milletvekili
İbrahim Mete Samsun Milletvekili
Dr.Asım Sirel Samsun Milletvekili
Avni Bey Samsun Milletvekili
Hilmi Uran Seyhan Milletvekili
Damar Arıkoğlu Seyhan Milletvekili
Kemal Kusun Seyhan Milletvekili
Refik İsmail Sinop Milletvekili
Recep Zühtü Soyak Sinop Milletvekili
Yusuf Kemal Tengirşek Sinop Milletvekili
Mahmut Soydan Siirt Milletvekili
İbrahim Alâettin Gövsa Sivas Milletvekili
Rasim Başara Sivas Milletvekili
Rahmi Bey Sivas Milletvekili
Remzi Çiner Sivas Milletvekili
Şemsettin Günaltay Sivas Milletvekili
Necmettin Sadak Sivas Milletvekili
E.Emin Yurdakul Ş.Karahisar Milletvekili
Cemil Uybadın Tekirdağ Milletvekili
Süreyya Tevfik Genca Tokat Milletvekili
Şevki Bey Tokat Milletvekili
Hasan Saka Trabzon Milletvekili
Şefik Başman Trabzon Milletvekili
Hamdullah Bey Trabzon Millevekili
Hamdi Ülkümen Trabzon Milletvekili
Dr.Refet Bey Urfa Milletvekili
Refet Ülgen Urfa Milletvekili
Ali Saip Ursavaş Urfa Milletvekili
Ferit Celâl Güven Urfa Milletvekili
Hakkı Ungan Van Milletvekili
Tahsin Coşkan Yozgat Milletvekili
S.Sırrı İçöz Yozgat Milletvekili
Salih Bozok Yozgat Milletvekili
Avni Doğan Yozgat Milletvekili
Hüsnü Konya Zonguldak Milletvekili
Halil Türkmen Zonguldak Milletvekili
Mehmet Nazif Zonguldak Milletvekili
Ragıp Özdemiroğlu Zonguldak Milletvekili
Dr.T.Rüştü Aras Dışişleri Bakanı
Mustafa Necati Milli Eğitim Bakanı
Behiç Bey Bayındırlık Bakanı
Mareşal Fevzi Çakmak Genel Kurmay Başkanı
General Kâzım Bey Genel Kurmay 2 nci Başkanı
Hasan Ferit Türk Ocakları Genel Sekreteri
Mustafa Şefik Yürekli Devlet Şûrası Üyesi
Halil İbrahim Devlet Şûrası Üyesi
Kemal Zaim Sunel Milli Eğitim Bak.Müsteşarı
Mehmet Emin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Başkanı
Avni Başman Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Üyesi
R.Nafiz Edgüer Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Üyesi
Tevfik Göymen Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Üyesi
İhsan Sungu Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Üyesi
Ali Haydar Taner Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Üyesi
Rüştü Bey Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü
Cevat Dursunoğlu Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü
Ragıp Nurettin Milli Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Genel Müdürü
Faik Reşit Unat Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Şube Müdürü
Behçet Bey İstanbul Milli Eğitim Müdürü
Avni Yukarıuç Ankara Milli Eğitim Müdürü
Neşet Ömer İstanbul Üniversitesi Rektörü
Hüsnü Bey İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı
Fuat Köprülü Edebiyat Fakültesi Dekanı
Dr.Süreyya Ali Tıp Fakültesi Dekanı
Mahir Bey İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı
Cemil Bilsel Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı
Hamit Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Ali Rıza Bey Orta Öğretmen Okulu Müdürü
Fikri Bey İstanbul Teknik Üniversitesi Müdürü
Rüştü Bekit Vakıflar Genel Müdürü
Nafiz Erzurumlu Tacir
Ercüment Ekrem Basın Yayın Genel Müdürü
Naşit Hakkı Uluğ Hâkimiyeti Milliye Gazetesi Yazı İşleri Müdürü