Türk Eğitim Derneğinin Misyonu

  • Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak
  • Okullarında yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek
  • Maddi imkânı yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek eğitimlerine devam etme olanağı tanımak
  • Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak
  • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek
  • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak


  • Türk Eğitim Derneğinin Vizyonu

    Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.