Türk Eğitim Derneğinin vizyon ve misyonu çerçevesinde 27 Kasım 2012 tarihinde kurulan TEDMEM, eğitim sistemi için kanıta dayalı araştırma verisi, fikir, yayın ve proje üretip sonuçlarını kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

Karar alıcılar, yöneticiler, öğretmenler, eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini değerli paydaşları olarak gören TEDMEM; gerçekleştirdiği etkinliklerle güncel eğitim sorunlarına ışık tutmanın ötesinde eğitim gündemini belirlemede de önemli bir rol oynamaktadır.

Amacımız, bu ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşması için hizmet etmektir. TEDMEM bu hizmeti yürütürken eğitim politikalarında alışılmış olan bilgi ve düşünce kalıplarının ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Çalışmalarda sadece güncele değil geleceğe de odaklanan bir yaklaşımı benimsemektedir.

TEDMEM tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda eğitim sorunlarına yapıcı bir yaklaşımla yenilikçi çözüm önerileri sunmak, eğitim politikalarına ve eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tedmem.org/