COMMITTED

CommitTED dergisi, TED Okulları İngilizce dil eğitimi çalışmalarının Türk Eğitim Derneğinin sivil toplum kuruluşu kimliği ile bütünleşmesini hedefleyen projelerden biridir.

TED Okulları ortaokul son sınıf ve lise öğrencilerinin eserlerinden oluşan derginin amacı öğrencilerimizin araştırma, analiz/sentez yapma, değerlendirme, yaratma gibi üst düzey düşüncelerini geliştirmek onlara İngilizce yazı yazmaları için bir neden vermek ve küresel sorunları irdeleyecekleri, tartışacakları, fikir üretecekleri bir platform yaratmaktır.

CommitTED dergisinin adı TED ve TED öğrencilerinin arasındaki koparılamaz bağı temsil etmesi sebebiyle önemli bir anlama sahiptir.

Ansolon