1976 yılından itibaren Türkiye’nin saygın eğitim dergileri arasında yer alan TED Eğitim ve Bilim dergisi 2014 itibari ile TEDMEM bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir. TED Eğitim ve Bilim, yılda dört kez yayınlanmaktadır. 2014 yılından itibaren, duyuruları önceden yapılarak yılda iki özel sayı çıkarılmaya başlanmıştır. Özel sayılarda ele alınacak konular eğitim araştırmalarına yön verebilecek araştırmaların üretilmesine destek sağlamak amacı ile eğitimdeki ihtiyaçlar, sorunlar, güncel tartışmalar dikkate alınarak seçilmektedir.

TED Eğitim ve Bilim, öncelikle ülkemizdeki sonra da dünyadaki tüm çocukların/bireylerin mutlu olacağı ve her bireyin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile donanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etmek vizyonuna sahiptir. TED Eğitim ve Bilim, okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar tüm kademelerde, gelişmeye ihtiyaç duyulan alanlara somut çözüm önerileri sunan, eğitim faaliyetlerinin gelişmesine destek olacak niteliktedir. Öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayabilecek akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Dergiye Makale Göndermek için:
http://egitimvebilim.ted.org.tr adresinden online iletebilirsiniz