AnaSayfa
TEDMEM      
TEDMEM

Türk Eğitim Derneğinin vizyon ve misyonu çerçevesinde 27 Kasım 2012 tarihinde kurulan TEDMEM, eğitim sistemi için kanıta dayalı araştırma verisi, fikir, yayın ve proje üretip, sonuçlarını kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

Karar alıcılar, yöneticiler, öğretmenler, eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini değerli paydaşları olarak gören TEDMEM; gerçekleştirdiği etkinliklerle güncel eğitim sorunlarına ışık tutmanın ötesinde eğitim gündemini belirlemede de önemli bir rol oynamaktadır.

TEDMEM, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörlüğü ve Projeler Koordinatörlüğü olmak üzere teorik ve pratik zeminde birbirini tamamlayan iki birimden oluşmaktadır. Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörlüğü’nün ana odağını ulusal ve uluslararası eğitim araştırmaları ve politikaları oluştururken; Projeler Koordinatörlüğü ülke çapında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesi, yürütülmesi ve proje sonuçlarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktan sorumludur.

Amacımız, bu ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşması için hizmet etmektir. TEDMEM bu hizmeti yürütürken eğitim politikalarında alışılmış olan bilgi ve düşünce kalıplarının ötesine geçmeyi hedef olarak görmektedir. Çalışmalarda sadece güncele değil geleceğe de odaklanan bir yaklaşımı benimsemektedir.

TEDMEM tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda eğitim sorunlarına yapıcı bir yaklaşımla yenilikçi çözüm önerileri sunmak, eğitim politikalarına katkı sağlamak ve eğitim sisteminin geliştirilmesinde etki oluşturmak amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tedmem.org/


 
 
M. Kemal Atatürk
 
 
 
 
Kurumsal
Araştırma ve Yayınlarımız


 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Kızılırmak Caddesi No: 8 Kocatepe / ANKARA • T : 0312 939 50 00 • F : 0312 417 53 02