AnaSayfa
Burslar      
Burslar

Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği de, üç temel misyonundan biri olan “eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek” amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir. 

TED Burs Sistemi Yasal Dayanağı,
Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 – a bendi:
Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma
imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan
Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak.

Türk Eğitim Derneği burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır.  Tam Eğitim Bursu (TEB) olarak adlandırılan bu bursun kapsamı çok geniştir; bu nedenle benzersizdir.

Tam Eğitim Bursu

Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) öğrencilerin seçildiği Tam Eğitim Bursu (TEB) ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır. 

Sisteme girmeye hak kazanarak TED Okullarında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, üniversite eğitimleri boyunca da bursları devam etmektedir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de desteklenmekte ve izlenmektedir.
TED Burs Sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 50.000 öğrenci faydalanmıştır.

Tam Destek Bursu

Maddi olanakları yetersiz ve başarılı Devlet okullarında okuyan, lise öğrencilerine sağlanan burstur.

Tam Destek Bursu kapsamında ;

-          Öğrencilerin kitap-kırtasiye, giyim giderleri ve cep harçlıkları karşılanır,

-          Genel Merkez, TED Üniversitesi ve TED Ankara Koleji işbirliği ile Akademik Destek sağlanır,

-          Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre sanatsal, sportif ve kültürel gelişimleri desteklenir,

-          TAM DESTEK BURSU kapsamına alınan Engelli öğrencilerin eğitimi burs kapsamındaki diğer tüm öğrenciler ile birlikte sağlanır ve öğrencilere servis olanağı sunulur.

 

Destekleme Bursu

Derneğin kuruluşundan bu yana süre gelen bir burs sistemi olup, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin,  cep harçlıklarının karşılanmasına yöneliktir.
Türk Eğitim Derneği Doğal afetler, terör saldırıları ve Maden faciaları gibi olaylardan etkilenen çocukların da hep yanında olmaktadır.


 
 
M. Kemal Atatürk
 
 
 
 
Kurumsal
Araştırma ve Yayınlarımız


 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Kızılırmak Caddesi No: 8 Kocatepe / ANKARA • T : 0312 939 50 00 • F : 0312 417 53 02