Öğrencinin Adı*

  Öğrencinin Soyadı*

  Öğrencinin T.C. Kimlik No*

  Öğrencinin Doğum Tarihi*

  Afet Anında Ailenin Bulunduğu İl*

  Afet Anında Ailenin Bulunduğu İlçe*

  Afet Sonrası Kalınan İl*

  Afet Sonrası Kalınan İlçe*

  Can kaybı yaşanan kişinin yakınlığı

  Hanenin hasar durumu: