Akreditasyon ve Danışmanlık (TED AD)

TED, kuruluş amaçları doğrultusunda Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmakta, açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek ve Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere çıkarmak için çalışmaktadır.

Tamamı aynı eğitim yönetimi anlayışı ile yönetilen Türkiye ve KKTC’de bulunan TED Okulları, bulundukları bölgenin eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve böylece bölgesel eğitim farklılıklarının azaltılmasına katkı sunmaktadır.

TED, kurumsal değerlerinin ülke genelinde yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı sunmak amacıyla, mevcut özel okullara akreditasyon programı ve danışmanlık hizmetleri ile kurumsal deneyimini paylaşmaktadır.

TED Akreditasyon ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında üç farklı program bulunmaktadır:

Okullar için Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu

Akreditasyon Süreci ile farklı bir isimle faaliyet gösteren özel bir okul, gerekli şartları taşıması ve geçiş dönemini başarıyla tamamlaması halinde TED Okuluna dönüşmesini sağlanmaktadır. Bir okulun Akreditasyon Sürecine kabul edilebilmesi için okulun eğitsel, fiziksel, mali ve yönetsel yetkinliklerinin TED Okulu olmaya elverişli olduğunun saptanması gereklidir. Akreditasyon sürecine kabul edilen okullar, en az iki, en çok üç yıl sürebilecek Geçiş Dönemini başarıyla tamamladıkları takdirde TED Okulu adını alırlar.

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren mevcut TED Okullarının etki alanı içerisine giren okullar, Akreditasyon Sürecine kabul edilmemektedir.

Okullar için Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

Mevcut özel okullar, eğitim süreçlerinin kalitesini artırmak amacıyla, kurumsal eğitim danışmanlığına başvurabilirler. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında okullara insan kaynakları süreçleri, müfredat geliştirme ve yabancı dil eğitimi alanlarında bütünleşik bir danışmanlık içeriği sunulmaktadır. Kurumsal Eğitim Danışmanlığı en az iki eğitim-öğretim yılı süren ve yıllık olarak yenilenebilen bir uygulamadır.

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren mevcut TED Okullarının etki alanı içerisine giren okullar, Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Süreci’ne kabul edilmemektedir.

Okul Öncesi Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

Ülkemiz genelindeki okul öncesi eğitim kurumlarının TED Okul Öncesi Eğitim Programını uygulayarak daha nitelikli hale gelebilmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Mevcut durumda faaliyet gösteren bağımsız okul öncesi eğitim kurumlarının yanı sıra henüz yatırım aşamasında olan kişi ve kuruluşlar da bu danışmanlık hizmetinden faydalanabilmektedir.
Okul Açma Süreci Danışmanlığı

Özel okul açmak isteyen yatırımcılara, okul açma sürecinin aşamaları ile ilgili olarak TED’in kurumsal bilgi birikiminden faydalanma imkânı sunulmaktadır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında, fiziksel yapı inceleme, mimari yapı planlaması ve okul açma süreci konularında rehberlik verilmektedir. Okul Açma Süreci Danışmanlığı ideal olarak, yatırım planı yapılmış ancak inşaat süreci henüz başlamamış okullar için talep edilmelidir.

Bilgi ve Başvuru için ;

TED Akreditasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Birlikte Çalışılan Kuruluşlar:

Kuruluş İl Program Başlangıç
Özel Yalova Eğitim Hizmetleri A.Ş. Yalova Kurumsal Eğitim Danışmanlığı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı
Öncü Özel Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Ltd. Şti. Bolu Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı
Öncü Özel Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Ltd. Şti. Düzce Türk Eğitim Derneği Akreditasyonu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı
Delta Eğitim Hizmetleri Yayın Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Yozgat Kurumsal Eğitim Danışmanlığı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı