• Burs alabilmek ve/veya alınan bursun devam edebilmesi için, maddi olanakların yetersiz olmasının yanı sıra başarılı olunması gerekmektedir.
• Burs alan öğrencinin, cep harçlığı dahil öğrencinin tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır.
• Öğrenci, başarılı olduğu sürece üniversite eğitiminin sonuna kadar sürekli burs alabilir.
• Psikolojik danışma ve rehberlik desteği ile öğrencinin gelişimi sürekli izlenir.
• Öğrencinin aile ortamından yeni okuluna sorunsuz geçişi ve sosyal uyumu takip edilmektedir.
• Sadece akademik değil, kültürel ve sosyal gelişimi için de destek verilmektedir.
• Gerekli durumlarda ek ders desteği sağlanmaktadır.
• Türk Eğitim Derneği burs verdiği öğrencinin sadece eğitimine katkı sağlamamakta, eğitimini tamamen üstlenmektedir.