Türk Eğitim Derneği burs vereceği öğrencileri seçmek üzere her yıl Tam Eğitim Bursu Sınavını gerçekleştirir.

• Ülke genelinde valilikler aracılığı ile sınav duyurusu yapılır.
• 4-5-8. sınıfa devam eden öğrenciler başvuruda bulunabilir.
• Öğrencilerin en son bitirdikleri sınıfa ait karnesinde yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması gerekmektedir.
• Başvurusu kabul edilenler, Türk Eğitim Derneği tarafından açılan sınava girerler.
• Yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler Türk Eğitim Derneği uzmanları tarafından evlerinde ziyaret edilir. Öğrenci ve ailesi ile görüşmeler yapılır.

Yazılı sınavda başarılı olan ve ev ziyaretlerinde uygun bulunan öğrenciler Türk Eğitim Derneği’nden Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanırlar.