• Türk eğitim sisteminin daha çok gelişmesi için çalışan bir sivil toplum kuruluşuna katkıda bulunarak ülke geleceğine sahip çıkmak, vatandaşlık görevidir.
  • Türk Eğitim Derneği; Cumhuriyet ilke ve prensiplerine sahip çıkan, laik, demokrat, özgür düşünce yapısında, katılımcı, yaratıcı, yararlı ve mutlu bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı Türkiye için en önemli yatırım olarak görür.
  • Türk Eğitim Derneğinin, bursiyerlerin eğitim giderlerinin yanı sıra; barınma, yemek, kitap, kırtasiye, giyim ile cep harçlıklarının karşılandığı ve üniversite eğitiminin sonuna kadar devam eden burs sistemi, Türkiye’de tektir.
  • Diğer sivil toplum kuruluşları genel olarak bulundukları şehirlerde burs verirken TED ülke genelindeki tüm öğrencilere burs olanakları sağlar ve en ücra köylerden dahi çok başarılı çocuklar çıkartıp yetiştirir.
  • Psikolojik danışma ve rehberlik desteği ile öğrencinin gelişimi sürekli izlenmekte, gerekli durumlarda ek ders desteği sağlanmaktadır.
  • Sistemden mezun olan öğrencilerin kariyer takibi yapılmakta ve işe yerleşme süreçleri izlenmektedir.
  • Bağışçılarımız http://connected.ted.org.tr web adresinden, öğrencilerin akademik ve psikososyal durumunu izleyebilmektedir.
  • Türk Eğitim Derneği her dönemde ülkemiz gündemini takip eder ve sosyal problemler yaşandığı noktalarda çocukların yaralarını sarar. Türk Eğitim Derneği, bugün Soma’ya El Ver kampanyasıyla Soma maden faciasında yaşamını kaybeden emekçilerin çocuklarına ve Yanındayız Elazığ kampanyasıyla depremzede çocuklara destek oluyor. Soma’da 186, Elazığ’da ise 57 çocuğumuz burs almaktadır.
  • Bugüne kadar yaklaşık 50.000 öğrenci Türk Eğitim Derneğinin karşılıksız burslarıyla eğitimini tamamlamıştır.
  • Türk Eğitim Derneği, kuruluşunun 100. yılı olan 2028’e kadar burslu öğrenci sayısını 10.000’e çıkarmayı hedeflemektedir.
  • Kamuya mal olmuş güçlü, köklü, saygın ve eğitim konusunda ölçülebilir sonuçlar elde etmek üzere çalışan bir sivil toplum kuruluşu ile paydaş olmak, bir ayrıcalıktır.