13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan maden kazası sonrasında, 14 Mayıs 2014 tarihinde Türk Eğitim Derneği Soma’ya El Ver Kampanyası’nı başlatmış ve 23-24 Mayıs 2014 tarihlerinde 10 kişilik bir ekiple saha çalışmalarının ilki gerçekleştirilmiştir. TED, Soma’da 5 kez saha çalışması yapmış ve ihtiyaçları belirlemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Soma’da hayatını kaybeden maden işçilerinin çocuklarına eğitim desteği vermek isteyen sivil toplum kuruluşları arasında 08.09.2014 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

Bu protokol gereğince;
a) 99 ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencinin lise eğitimlerinin sonuna kadar,
b) 87 okul öncesi eğitim çağındaki çocuğun ise ilkokula başlayana kadar TED burslarından yararlanmasına karar verilmiştir.

Böylece toplam 186 öğrenciye Türk Eğitim Derneği tarafından eğitim desteği verilmeye başlanmıştır. TED Tarafından burs desteği verilmesi uygun bulunan 186 öğrenciye tek tek ulaşılarak iletişim ve eğitim bilgileri alınmıştır. Eğitim çağında olup eğitimine devam etmeyen öğrenciler tespit edilmiş, eğitimine devam eden öğrencilerin ise öğrenci belgeleri ile burslarının yatırılacağı banka bilgileri tamamlanmıştır. 15 Ekim 2014 tarihinde yapılan ilk burs ödemesinin ardından burs ödemelerine aralıksız olarak devam edilmiş ve proje altıncı yılına girmiştir.

Biri TED Karabük Koleji’nde yatılı diğeri TED Samsun Koleji’nde gündüzlü olmak üzere, 2 öğrenci TED Okullarına yerleştirilmiştir. Öğrencilerimizin psiko-sosyal ve akademik takipleri sıkı bir şekilde yürütülmüş ve gerekli ek ders desteği ile kaynak kitap desteği verilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerimiz okullarımız bünyesinde sosyal faaliyetlere de yönlendirilmiştir. Bu öğrencilerimizden Berkan Köse 2017 üniversite giriş sınavı sonucuna göre tam burslu olarak Girne Amerikan Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yerleşmiştir.