Türk Eğitim Derneği ve Roche Dignostik Türkiye ortaklığıyla yürütülmekte olan Eğitimle Sağlıklı Gelecek Projesi, Ankara ve İstanbul’daki devlet okullarının 9, 10, 11. sınıflarında öğrenim gören ve Tam Destek Bursu programından yararlanan öğrenci ve ailelerinin sağlığa erişim, sağlık bilinci, hijyen, beslenme gibi konularda eğitimler, yarışmalar ve diğer faaliyetler yoluyla farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.