Gayrimenkul BağışıTürk Eğitim Derneğine gayrimenkul bağışınızla da destek olabilirsiniz.
Gayrimenkul bağışınızı sağlığınızda yapabileceğiniz gibi noter huzurunda düzenlenecek vasiyetname ile de yapabilirsiniz.

Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Bağışçı, sahip olduğu gayrimenkulün, vefatından sonra, Türk Eğitim Derneğine kalmasına ilişkin noter huzurunda bir vasiyetname düzenler. Noterle ilgili tüm giderler derneğimiz tarafından karşılanır. Söz konusu vasiyetnamenin düzenlenmesi için bağışçı, resmi bir sağlık kurumundan bir sağlık raporu alır.
Vasiyetnamenin düzenlenmesinden sonra, ilgili noterlik, bağışçının kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğuna, şahsın vasiyeti bulunduğuna dair bir bilgi yazısı yollar. Vefat gerçekleştiğinde, görülecek olan davada, kişinin kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğundan nüfus kayıt sureti isteneceğinden, ortada bir vasiyet bulunduğu ilgili mahkemece anlaşılır ve derneğimiz bu aşamada devreye girer. Mahkeme kararını takiben ilgili tapu dairesinde dernek adına tescil işlemi tamamlanır.

Şartlı(Yüklemeli) Bağış

Bağışçı tarafından gayrimenkulün özel bir amaçla kullanılmasının istendiği gayrimenkul bağışıdır. Bağışlanan arsaya okul yapılması, öğrenci yurdu yapılması vb. şartının kabul edilip edilmeyeceği Dernek Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
Gayrimenkulün kullanımının veya gayrimenkulden elde edilecek gelirin kullanımı ile ilgili bağış şartının Türk Eğitim Derneğinin misyonuna uygun olması gerekmektedir.

İntifa (Kullanma) Haklı Bağış

Bağışçının arzusu ile tapuya koyulan şerh ile intifa/kullanma hakkının bağışçıda kalması, kuru mülkiyet hakkını Türk Eğitim Derneğine devretmesi yoluyla gerçekleşen gayrimenkul bağışıdır.

Gayrimenkulün mülkiyeti Türk Eğitim Derneğine geçer fakat bağışçı bağışlanan yeri vefatına kadar kendisi kullanabilir, kiraya verebilir, tasarruf edebilir. İntifa hakkını uhdesinde bulunduran şahıs vefat ettiği zaman gayrimenkul tam mülkiyet olarak Türk Eğitim Derneğine intikal eder. Bu tür bağışlar ana nitelik olarak şartsız bağış olarak kabul edilir ve işlemleri şartsız bağış gibi yürütülür.

Gayrimenkul Bağış Taleplerinizde İzleyeceğiniz Yol

“Gayrimenkul Bağışı Talep Formunu” doldurup, tapu fotokopinizi veya e-devletten alacağınız taşınmaz bilgisini ekleyerek 0312 417 53 65 numaralı faksımıza ya da info@ted.org.tr adresine ulaştırabilirsiniz. Başvurunuz sonrasında sizinle iletişime geçilecektir.
Bağış süreci boyunca ve sonrasında bağışçının izni ve bilgisi olmadan ismi açıklanmamakta, üçüncü şahıslara hiçbir bilgi paylaşımında bulunulmamaktadır.

    Tapu: