Türk Eğitim Derneği; gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik yeteneklerini artırmak için Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği finansmanı ile Genç İnovatif Girişimcilik Projesi'ni geliştirmiştir. 2008-2014 tarihleri arasında beş dönem yürütülen projenin temelinde, Türk gençliğinin yaratıcılığının desteklenmesi, yeniliğin öneminin vurgulanması, sürdürülebilir bir ekonominin oluşması için yenilikçi tabanlı girişimcilikle ilgilenen gençler yetiştirilmesi yer almaktadır.