Genç İnovatif Girisimcilik Projesi

Türk Eğitim Derneği; gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik yeteneklerini artırmak için Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği finansmanı ile “Genç İnovatif Girişimcilik Projesini’ geliştirmiştir. 2008 – 2014 tarihleri arasında 5 dönem yürütülen projenin temelinde, Türk Gençliğinin yaratıcılığının desteklenmesi, yeniliğin öneminin vurgulanması, sürdürülebilir bir ekonominin oluşması için yenilikçi tabanlı girişimcilikle ilgilenen gençler yetiştirilmesi yer almaktadır.

Ansolon