Jean Monnet Burs Programının Devamı Teknik Destek Projesi

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.