Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.