Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği ortaklığı ile Ankara iline bağlı 25 ilçedeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencileri kapsayan yarışmada, tüm kademelerde en iyi türkü söyleyen ve onu öyküleştiren öğrenciler seçilmiştir. Yarışmayla öğrencilerin ders dışı sanatsal faaliyetlerde bulunma alışkanlık ve zevkinin oluşmasına katkı sağlanmıştır.