Öyküleriyle Türkülerimiz Yarışması

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği Ortaklığı ile Ankara iline bağlı 25 ilçedeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencileri kapsayan yarışma, tüm kademelerde en iyi türkü söyleyen ve onu öyküleştiren öğrencilerin seçimi ile gerçekleştirilmiştir. Yarışma ile öğrencilerin, ders dışı sanatsal faaliyetlerde bulunma alışkanlığının ve zevkinin oluşmasına katkı sağlanmıştır.

Ansolon