Türk ve ABD'li öğrencilerin bir araya geldiği proje kapsamında okullar birbiriyle eşleştirilmiştir. Teknolojiyi öğrenme sürecine dahil ederek öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler eleştirel düşünme, problem çözme ve ekip çalışması gibi 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri geliştirmişlerdir. ABD Ankara Büyükelçiliği desteği ile yürütülen proje, 17 Şubat-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında birer aylık dört oturum (okullarda şiddet/uyum problemleri, gönüllülük, engelli hakları, çevre) olarak yürütülmüştür. Türk ve ABD'li öğrenciler hazırlanan bir portal üzerinden fikir alışverişinde bulunmuşlar, okullar arasında telekonferanslar gerçekleştirilmiştir.