a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği
b) İkametgâh belgesi
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğrafı
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (öğrenciye ait)
e) İkamet edilen ev kira ise kira bedelini gösterir belge (banka dekontu ile kira kontratı); kendilerine ait ise tapu fotokopisi
f) Ailenin çalışan fertlerine ait maaş gösterir belge, çalışan ve çalışmayan fertleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü, çalışmayan fertler öğrenci ise öğrenci belgesi
g) Öğrenci velisi esnaf ise esnaf odası kaydı ve vergi levhası, esnaf kefalet kooperatifinden borçlu olup olmadığına dair belge; şirket sahibi ise vergi levhası örneği h) Ebeveynlerin her biri ve evdeki 18 yaşına aşmış her birey için www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresi kullanarak alacakları, üzerine kayıtlı mal varlığı ve adına tescilli araç kaydını gösterir dökümü
i) 2019-2020 Öğretim Yılında hazırlık okuyan öğrencilerin öğrenci belgeleri ve LGS sınav sonuçları (390 ve üzeri),
j) 2020-2021 öğretim yılı LGS belgesi (400 ve üzeri) ve öğrenci belgesi