Tam Destek Bursu Mülakatlarında İstenen Belgeler

  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • İkametgâh belgesi
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğrafı
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (öğrenciye ait)
  • İkamet edilen ev kira ise kira bedelini gösterir belge (banka dekontu ile kira kontratı); kendilerine ait ise tapu fotokopisi
  • Ailenin çalışan fertlerine ait maaş gösterir belge, çalışan ve çalışmayan fertleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü, çalışmayan fertler öğrenci ise öğrenci belgesi
  • Öğrenci velisi esnaf ise esnaf odası kaydı ve vergi levhası, esnaf kefalet kooperatifinden borçlu olup olmadığına dair belge; şirket sahibi ise vergi levhası örneği
  • Ebeveynlerin her biri ve evdeki 18 yaşına aşmış her birey için www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresi kullanarak alacakları, üzerine kayıtlı mal varlığı ve adına tescilli araç kaydını gösterir dökümü
  • 2018-2019 Öğretim Yılında hazırlık okuyan öğrencilerin öğrenci belgeleri ve LGS sınav sonuçları (345 ve üzeri),
  • 2019-2020 Öğretim Yılı LGS belgesi (390 üzeri)