1950 Samsun doğumlu olan Ali ŞENER, 1972 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl memuriyet hayatına Samsun Azot Sanayi Türk Anonim Şirketi’nde başlamış ve şirketin çeşitli birimlerinde yönetici olarak görevini 1983 yılına kadar devam ettirmiştir. 1983 yılında ise memuriyetten ayrılarak özel sektörde görev yapmaya başlamıştır. Kamu ve özel sektörde geçen 25 yıllık hizmeti sonrası 1997 yılında emekli olmuştur. Emekliliği takiben 1997-2002 yılları arasında birçok özel şirkette Mali Danışmanlık yapmıştır.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’nda yönetim kurulu üyeliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Başkanlıkları ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2003 yılı Nisan ayında Türk Eğitim Derneği’nde göreve başlayan ve 2005 yılı Ocak ayından itibaren aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ali ŞENER, 2021 yılı Temmuz ayında ise vekâleten Genel Müdür olarak atanmıştır. Ayrıca TED Kuruluşları ve Okulları Yönetim Kurulu üyeliği, Denetleme Kurulu üyeliği ve Kurucu Temsilciliği görevleri yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.