ÖĞRENCİ PROJELERİ

TED Okulları Dünya Vatandaşlığı Kulübü

TED Okulları Dünya Vatandaşlığı Kulübü, öğrencilerin dünya vatandaşlığı niteliklerini geliştirme fırsatı buldukları akademik bir ortam yaratmayı amaçlar. Bu kulübün içeriği ve kapsamı TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle hazırlanır. TEDU Küresel Vatandaşlık Yan Dal Programında sunulan 9 ders, bu kulüpte 2 akademik yıl sürecek şekilde ve ağırlıklı olarak 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleşmektedir.
Kulübün amacı ve kapsamı; öğrencilerin dünya zorlukları hakkında farkındalık geliştirmeleri ve sorumluluk duygusunu geliştirirken dünya zorluklarına çözümler aramalarıdır.
Kulüp, öncelikli olarak İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye odaklanarak yüksek öğretime bir köprü oluşturmak üzere faaliyet göstermektedir.
Öğrenciler, 11. sınıfta uluslararası kabul görmüş bir yeterlilik olan Oxford AQA Independent Project Qualification (IPQ) çalışması yaparak sertifika alma olanağına sahip olacaklardır. IPQ, A Seviyesi yeterliliğine eşdeğerdir (bu durum yalnızca AQA akreditasyonuna sahip okullar için geçerlidir).
Kulüp, Avrupa Gençlik Etkinliğinin (EYE) vizyonunu ve hedeflerini destekleyici niteliktedir. EYE etkinliği iki yılda bir düzenlenir ve TED Okulları Dünya Vatandaşlığı Kulübü öğrencileri bu etkinliğe katılmaya teşvik edilir.
ÖĞRETMEN PROJELERİ

TED Elçileri Projesi
Türkiye genelinde 41 TED Okulu koordinasyonunu sağlayan, farklı illerde kendi öğretmen eğitmenlerine ve danışmanlarına sahip bir kurum olarak, İngiliz Dili Öğretimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin alan deneyimlerine (Okul Deneyimi) katkı sağlamada öncü bir konuma sahibiz. Bu kapsamda, TED Elçileri Projesi, TED Üniversitesi öğrencilerine farklı TED Okullarını ziyaret etme ve danışman öğretmenlerle yakından çalışma fırsatı sunmaktadır.
Projenin temel hedeflerinden biri, öğretmen adaylarının öğretmenlik kariyerlerine en iyi şekilde başlangıç yapmaları için lisans eğitimi sırasında sağlanan okul deneyimi dersini desteklemek ve zenginleştirmektir.

Hedefler

- Öğretmen adaylarını sınıf-içi, okul ve daha geniş kitlelere yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetlerde başarılı olabilmeleri için gerekli olan bilgi, tutum, davranış ve beceriler açısından en iyi şekilde desteklemek ve bu desteği sağlamak için gereken yöntem ve metotlar üzerine yapılan tartışmalara katkıda bulunmak
- Öğretmen adaylarına bölüm ve okul kültürü ile ilgili bilgi sahibi olma fırsatı sunmak
- Öğretmen adaylarına birebir, sadece ders gözlemi ve geri bildirim süreciyle sınırlı kalmayacak şekilde, kapsamlı bir profesyonel destek olanağı sağlamak
- Hizmet öncesi eğitimi sürecinden hizmet içi eğitimi sürecine geçişte öğretmen adaylarına destek sağlayarak, TED Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü ve TED Genel Merkez Yabancı Diller Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilebilecek faaliyetleri belirlemek
Mesleki Gelişim Faaliyetleri

TED Okulları Oryantasyon Programı
Her yıl Ağustos veya Eylül ayında gerçekleşen TED Okullarında yeni göreve başlayan öğretmenlere yönelik oryantasyon programı, TED Genel Merkez Yabancı Diller Müdürlüğü ya da farklı TED okullarının ev sahipliğinde düzenlenir. TED Genel Merkez Eğitim uzmanları tarafından yürütülen program toplam dört gün sürer.

Hedefler

- TED Okullarının öğretim sistemi ve felsefesini hakkında bilgilendirme yapmak
- İngilizce Dil Öğretimi temelleri hakkında öğretmenleri bilgilendirmek
- küçük ölçekli öğretimler ve tartışma oturumları ile sınıf içi uygulamalarını geliştirmek ve öğretmenlerin yeni akademik yıla hazırlanmalarını sağlamaktır.
Programın sonunda, tüm öğretmenler katılım sertifikalarını alırlar. TED Okulları Oryantasyon Programı içeriği aşağıdaki gibidir:
- TED’e Hoş geldiniz
- Okul Öncesi ve İlkokul Öğrencilerine İngilizce Öğretimi
- Sınıf Yönetimi
- Dilbilgisi Öğretimi
- Sözcük Bilgisi Öğretimi
- Algısal Beceriler Öğretimi
- Üretici Beceriler Öğretimi
- Yabancı Dil Öğretiminde Alternatif Yaklaşımlar
- Teknoloji Kullanımı
- Ders Planlama
- Ders Kitabını Anlama ve Uyarlama


TED Okulları Liderlik Eğitimi

2019-2020 eğitim öğretim yılında başlatılan TED Okulları Zümre Başkanlarına yönelik Liderlik Eğitimi TED Genel Merkezi ev sahipliğinde Yabancı Diller Müdürlüğü eğitim uzmanları rehberliğinde gerçekleşmektedir.

TED Okulları Liderlik Eğitiminin amacı, zümre başkanlarının;
- etkili liderliğin önemi hakkında farkındalık kazanmalarını,
- ekip kurma, etkili iletişim ve planlama gibi temel ilkeleri öğrenmelerini,
- anlaşmazlık çözme, geri bildirimde bulunma, zamanı etkili yönetme, zümreye akademik ve profesyonel bir şekilde destek sağlama gibi konularda gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır.

TED Okulları Öğretmen Eğitmenliği Programı

Bu eğitim TED Okullarında görev yapmakta olan öğretmen eğitmenlerine yönelik olarak TED Genel Merkez Yabancı Diller Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Öğretmen Eğitmenliği Programı, ‘gelişim’ hususunu öğretmen eğitmenliğinin önünde tutar. Bunun sebebi, TED öğretmen eğitmeninin, öğretmenlerin var olan bilgi birikimleri, deneyimleri ve ilgilerini göz önünde bulundurarak hem göreve yeni başlamış olan öğretmenlere hem de görece deneyimli öğretmenlere etkin bir biçimde destek vermesini sağlamaktır.
Öğretmen Eğitmenliği Programının başlıca hedefleri;
- öğretmen eğitimi yaklaşımları ve teknikleri konusunda bilgi tazeleme olanağı sunmak
- etkili sınıf gözlemi ve gözlem sonrası geri bildirim verme yaklaşımlarını tanıtmak, uygulamak ve standardize etmek
- öğretmen eğitmenlerinin, görevde yeni ve görece deneyimli öğretmenlere destek verebilmeleri için gerekli olan becerilerini geliştirmek
- öğretmen eğitmenlerinin görev yapmakta oldukları okullardaki kalite gelişim plan ve prosedürlerine katkıda bulunmalarına olanak sağlamaktır.

TED Okulları Bölgesel Hizmet İçi Eğitim Seminerleri
TED Genel Merkez Yabancı Diller Müdürlüğü ve gönüllü TED Okulu önderliğinde her akademik yıl içerisinde TED İngilizce Öğretmenleri ve MEB İngilizce Öğretmenlerine yönelik Bölgesel Hizmet içi Eğitim Seminerleri düzenlenmektedir.

Bölgesel Hizmet içi Eğitim Seminerlerinin içeriği TED İngilizce Öğretmenleri ve MEB İngilizce Öğretmenlerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Seminere katılım gösteren İngilizce Öğretmenleri sertifikalarını alarak görevlerine yeni ve pratik bilgilerle devam etme olanağı edinirler.

Access Sosyal Sorumluluk Projesi
ABD Ankara Büyükelçiliği finansmanı ile TED Genel Merkez Projeler Müdürlüğü tarafından yürütülen Access Sosyal Sorumluluk Projesi, maddi olanağı yetersiz ancak başarılı devlet okulu öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine katkı sağlamaktadır (ayrıntılı bilgi için, https://www.ted.org.tr/projeler/access-sosyal-sorumluluk-projesi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.). Bu kapsamda, TED Genel Merkez Yabancı Diller eğitim uzmanları tarafından proje kapsamında görev alan TED Okulları öğretmenlerinin sınıf içi performanslarını arttırmaya yönelik seminerler verilmektedir.
ORGANİZASYONLAR

TED Okulları İngiliz Dili Öğretimi Konferansı
Her akademik yıl sonunda, Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi, TED Genel Merkez Yabancı Diller Müdürlüğü ve söz konusu yılda ev sahipliği yapan TED Okulu iş birliğinde, yabancı dil eğitimiyle ile ilgili olarak farklı konuları ele alan bir konferans düzenlenir.
Bu konferansın amacı, TED Okullarında görev yapan öğretmenlere konferans organizasyonunda yer alma, daha geniş kitlelere sunum yapma ve farklı eğitim kurumlarından gelen katılımcılarla etkileşim haline olma fırsatı sunmaktır.

TED Okulları II. Yabancı Diller Konferansı

TED Okullarında II. Yabancı Dil programı Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça dillerinden bir ya da birden fazlasını seçerek iletişimsel temelli öğretim ile ikinci yabancı dil öğrenimleri esastır. Bu bağlamda, Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesi ve TED Genel Merkez Yabancı Diller Müdürlüğü iş birliğinde, her iki yılda bir TED İkinci Yabancı Diller Konferansı düzenlenmektedir. TED İkinci Yabancı Diller Konferansı, öğretmenleri ilgili alandaki son yaklaşımlar ve teknikler hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

TED Kitap Komisyonu Toplantısı

TED Kitap Komisyonu Toplantısı, her yıl TED İktisadi İşletmesi ve TED Genel Merkez Yabancı Diller Müdürlüğü iş birliği ile, TED Okulları yabancı dil eğitimini standardize etmek amacı ile yürütülen faaliyetlerden biridir. Bu bağlamda, farklı TED Okullarından gelen yabancı dil öğretmenleri birbirlerinden geri bildirim alma ve gelecek dönemlerde kullanacak kitapları inceleyip seçme fırsatı bulurlar.
Bu faaliyetlerin yanı sıra, Yabancı Diller Bölümü tarafından, öğretmen ilgi ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, profesyonel gelişime yönelik bazı toplantılar ve eğitimler de gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıların amacı, öğretmenlere bir araya gelme fırsatı sunmak, onları yabancı dil eğitimindeki başlıca konular hakkında bilgilendirmek ve birbirleriyle fikir paylaşımında bulunarak okullarında yürütülen programlar hakkında geribildirim almalarını sağlamaktır.